Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY NIEPODATKOWE

7 stycznia 2020

NR 61 (Styczeń 2020)

Konsekwencje finansowe w podatku dochodowym za niestosowanie obowiązkowego MPP

207

Czy prawdą jest, że od 1 stycznia 2020 roku w sytuacji gdy nabywca dokona płatności (mimo obowiązku) z pominięciem MPP to nie może ująć tej należności w kosztach podatkowych?

ODPOWIEDŹ


Od 1 stycznia 2020 roku na gruncie podatku dochodowego dla nabywcy wskazano negatywne konsekwencje uiszczenia płatności (mimo obowiązku) z pominięciem MPP bowiem w sytuacji gdy kwotę należności - dotyczącą pozycji z załącznika nr 15 ustawy o VAT nabywca opłacił z pominięciem MPP – pomimo obowiązku, to nabywca nie może ująć tej należności w kosztach podatkowych. Korekta kosztów ma oczywiście charakter proporcjonalny, w sytuacji gdy faktura dokumentowała również towary lub usługi spoza załącznika nr 15 do ustawy o VAT. 

UZASADNIENIE


Od dnia 1 stycznia 2020 roku ustawodawca dokonał nowelizacji przepisu 22p ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej uspdof). I tak, co do zasady w myśl znowelizowanych przepisów podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:
1)    została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
2)    została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 
o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
3)    pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego 
w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została doko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę