Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jednorazowa amortyzacja budynku przeznaczonego na cele biurowe i produkcyjne

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 60
139

Spółka kapitałowa w ramach procesów rozwojowych wybudowała budynek na cele biurowe z częścią produkcyjną. Kwota poniesionych wydatków bez VAT wyniosła około 400 000 zł. Czy w związku z faktem, że będzie to nowy środek trwały, możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji ?

ODPOWIEDŹ

Budynek (nowy) nie może być amortyzowany z wykorzystaniem metody jednorazowej amortyzacji, zarówno tej odnoszącej się do nowych fabrycznie środków trwałych oraz tej określanej potocznie jako „amortyzacja do 50 000 euro”. 
Budynki mogą być amortyzowane tylko liniowo z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych, gdy są używane w warunkach złych lub pogorszonych. 

UZASADNIENIE

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych występują dwa rodzaje jednorazowej amortyzacji.
I tak, zgodnie z art.16 ust.7 u.p.d.o.p.: Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, … , oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych … do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. 
Ten typ amortyzacji dotyczy tylko i wyłącznie środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. 
Z kolei w art.16 ust.14 u.p.d.o.p ustawodawca postanowił, że podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, … . 

Obie metody jednorazowej amortyzacji nie pozwalają na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę