Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia , Otwarty dostęp

5 marca 2021

Jak rozpoznać koszty podatkowe z tytułu nabycia wierzytelności

57

Nabyliśmy w drodze kupna wierzytelności przysługujące ich zbywcy od podmiotu, dla którego my jesteśmy dłużnikami (z tytułu nabycia usług materialnych) w celu ich potrącenia. Wierzytelności nabyliśmy za cenę niższą od ich wartości nominalnej. W którym momencie powinnyśmy rozpoznać koszt z tytułu nabycia wierzytelności, czy w momencie nabycia tych wierzytelności, czy też w momencie dokonania ich potracenia?

Wydatek poniesiony na zakup wierzytelności będ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem