Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

30 kwietnia 2020

NR 65 (Maj 2020)

Czy wydatki na kurs języka obcego stanowią koszty działalności gospodarczej

64

Prowadzę działalność  gospodarczą w ramach, której współpracuję min. z kontrahentami mającymi siedzibę za granicą. W celu sprawnej obsługi firm zagranicznych, konieczna jest zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie. W związku z czym chciałabym rozpocząć  kurs języka angielskiego. Czy wydatki na taki kurs będą stanowić dla mnie koszty uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ


Jeśli przedsiębiorca musi posługiwać się językiem angielskim, a poniesione wydatki na kształcenie językowe pozwolą osiągnąć przychód jak również zachować źródło przychodów, to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. 

Należy pamiętać, że ciężar wskazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne. 

W związku z powyższym, aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl ww przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, 
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
  • być właściwie udokumentowany.


Ponieważ wydatki na naukę języka angielskiego nie zostały wymienione w art.23 ww. ustawy w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zatem aby stwierdzić, czy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę na kurs języka angielskiego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną przez Niego działalnością  gospodarczą ważne jest przeanalizowanie: 

  • czy wydatek ten związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę