Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

7 stycznia 2020

NR 61 (Styczeń 2020)

Czy przychód ze sprzedaży nieudokumentowanej należy potwierdzać dowodem wewnętrznym

177

Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem zwolniony z VAT i nie mam obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Czy uzyskany przychód ze sprzedaży nieudokumentowanej mam potwierdzać jakimś dowodem wewnętrznym?
 

ODPOWIEDŹ


Tak, można wystawiać na koniec dnia tzw. dowód wewnętrzny, albo można ujmować  przychody w ewidencji sprzedaży wówczas nie trzeba sporządzać dziennych zestawień sprzedaży nieudokumentowanej. 
 

UZASADNIENIE


Sprzedaż bezrachunkowa to transakcja sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a sprzedający nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej. Klient w tym przypadku nie otrzymuje potwierdzenia dokonanej transakcji w postaci paragonu czy faktury.

Niemniej jednak niewystawianie dokumentów potwierdzających sprzedaż nie zwalnia podatnika z prowadzenia wykazu  transakcji sprzedaży w księdze przychodów i rozchodów. Podatnicy zwolnieni z podatku VAT i prowadzenia kasy fiskalnej mogą każdego dnia wystawiać i księgować dowody wewnętrzne w księdze przychodów i rozchodów. Dowód wewnętrzny powinien być wystawiony na koniec dnia, w którym sprzedaż nieudokumentowana miała miejsce, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. 

Można również prowadzić ewidencję sprzedaży i co miesiąc ją księgować. Należy wówczas podsumować na koniec miesiąca wszystkie uzyskane w danym okresie przychody i za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę