Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak ująć w księgach rachunkowych płatności za pomocą bonu turystycznego?

Płatności za pomocą bonu następują z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Zatem warto wprowadzić konto służące do dokonywania tego rodzaju rozliczeń i zapisy księgowań przeprowadzić jak poniżej. 

UZASADNIENIE

W celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu, przedsiębiorca turystyczny realizujący usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne ma obowiązek dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) - art.8 ust. 1 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym
W sytuacji gdy przedsiębiorca spełni wymóg rejestracji w systemie teleinformatycznym, to osoba uprawniona do skorzystania będzie mogła zweryfikować, czy może dokonać płatności za usługi w formie bonu. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, bony są przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. W kolejności dokonanie płatności za pomocą bonu następuje również z  wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Sposób ewidencjonowania w księgach rachunkowych tej płatności mógłby przedstawiać się w następująco.  

Przykład 
Przedsiębiorca wynajmuje apartamenty wakacyjne. Przedsiębiorca sprzedał usługę hotelarską za kwotę 2100 zł + 160 zł VAT (8 proc.). Usługa dotyczyła pobytu dziecka uprawnionego do bonu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem